Wednesday, April 19, 2017

Hari Keempat Minggu Disiplin 20 April 2017. Ceramah "Indahnya Akhlakmu" yang disampaikan oleh Encik Muhammad Amir Bin Paijan. Dalam pengisian ceramah tersebut menekankan tentang "Akhlak", Selain itu menjaga pergaulan dan tingkah laku sesama ahli keluarga, orang yang lebih tua dan rakan sebaya. Aktiviti ceramah tersebut dengan kerja sama Unit Disiplin, Unit Bimbingan, Panitia PAI & Bahasa Arab, Panitia Moral dan Panitia Bahasa Melayu.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.